+48 502 033 384

Analizy rentgenowskie

Analizy rentgenowskie przeprowadzamy nowoczesnym spektometrem X-Strata 960 firmy Oxford instruments.

Dzięki temu możemy zagwarantować wysoką precyzję pomiarów grubości i składu pierwiastkowego:

  • pokryć galwanicznych i innych powłok,
  • stopów i folii.

Precyzja wykonywanych przez nas pomiarów jest porównywalna do uznanych certyfikatów wzorców wg NIST (National Institute of Standards and Technology)

W pomiarach stosujemy kalibrację empiryczną lub szybką kalibrację FP (Fundamental Parameters), co ma dodatkowy wpływ na jakość i precyzję wyników.

 

Jaką metodę stosujemy w pomiarach?

Najlepiej sprawdza się metoda EDXRF

Jej zalety to możliwość szybkiego otrzymania wyników oraz nieinwazyjność - fluorescencja rentgenowska nie niszczy i nie uszkadza materiałów poddawanych pomiarom.

Czego możesz być pewny zlecając nam analizę rentgenowską?

Czego możesz być pewny wykonując analizę rentgenowską ?

  • Najwyższe precyzji przeprowadzonych pomiarów
  • Doskonałej identyfikacji materiałów wielopierwiastkowych od Ti22 do U92
  • Pomocy i doradztwa wykwalifikowanej kadry - specjalistów z dziedziny (w skład naszego zespołu wchodzi m.in. aż pięciu ekspertów z tytułem doktora nauk fizycznych)
  • Odpowiedniej i pełnej interpretacji otrzymanych wyników pomiarów.
 

Projekt analiz rentgenowskich jest częściowo finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach RPO WSL 2007-2013.