+48 502 033 384

usługi > niklowanie chemiczne

Proponowane przez nas niklowanie chemiczne (galwanizacja bezprądowa) ma zastosowanie czysto techniczne. Powłoka uzyskana w taki sposób posiada wiele zalet:

 • wysoką odporność na ścieranie (około 600 HV, a po obróbce cieplnej - blisko 1000 HV),
 • dobrą lutowność i przyczepność,
 • dużą odporność mechaniczną i korozyjną,
 • dużą plastyczność,
 • wysoki punkt topnienia,
 • dobrą przewodność elektryczną i cieplną,
 • dobre zachowanie przy poślizgu.

Dlaczego nikiel chemiczny?

Powłoki niklowe wytwarzane metodą chemiczną charakteryzują się przede wszystkim większą twardością. Można ją dodatkowo zwiększyć poprzez obróbkę cieplną. Metoda chemiczna pozwala na całkowicie równomierny rozkład powłoki, nawet do 120 mikrometrów, niezależnie od kształtu niklowanego detalu. Niklowanie chemiczne można osadzać bezpośrednio na aluminium.

 

Nasze możliwości produkcyjne

Klientom proponujemy duży wybór powłok, w zależności od stosowanych w kąpielach odmian niklu chemicznego:

 • nikiel firmy Rohm and Haas Electronic Materials, stosowany w pokrywaniu obwodów drukowanych,
 • nikiel niskofosforowy (o zawartości fosforu 2-5%) firmy Enthone
 • nikiel średniofosforowy (o zawartości fosforu 5-9%) firmy Enthone
 • nikiel wysokofosforowy (o zawartości fosforu 9-15%) firmy Enthone

Oferujemy również niklowanie czarne firmy Schmidt, które wykorzystuje się głównie w celach dekoracyjnych – jako wierzchnią powłokę na podkładzie z niklu galwanicznego lub chemicznego.

Niklowanie chemiczne wykonujemy w urządzeniach obrotowych i na zawieszkach.

Niklowanie chemiczne znajduje szerokie zastosowanie w przemyśle. Z naszych usług w tym zakresie korzystają m.in. producenci z branży:

 • chemicznej,
 • elektronicznej i elektrotechnicznej,
 • górniczej,
 • tekstylnej,
 • motoryzacyjnej,
 • spożywczej,
 • papierniczej i drukarskiej,
 • petrochemicznej.